čtvrtek 21. března 2013
Tiskové zprávy

Problematika státem nařízených slev ve veřejné dopravě

Ministerstvo dopravy ČR zpracovalo materiál "Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě". Ten by měla schválit svým usnesením vláda a jeho výsledkem by pak mělo být zrušení nařizování slev nad rámec zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním a o změně souvisejících zákonů, a to s platností od 1.7.2013.

Správní rada SDP ČR projednala návrh tohoto materiálu na svém zasedání 27.2.2013. Je třeba konstatovat, že o zrušení státem nařízených slev, uvedených v tzv. Cenovém výměru, usilují dopravci v MHD již řadu let. Považují za logické, že slevy může poskytovat ten, kdo dopravu ve veřejném zájmu objednává a financuje, a to již řadu let není stát, ale obce popř. kraje. Proto správní rada SDP ČR uvedený materiál podporuje.

V této souvislosti však SDP ČR upozorňuje, že S karty, kterémi  ve veřejné dopravě prokazují nárok na slevu či bezplatnou jízdu zdravotně postižení, nejsou jako jízdenka vhodné. Nejsou akceptovány odbavovacími systémy a úřady práce, které je vydávají, nejsou většinou schopné podat jednoznačnou informaci o jejich počtech, vydaných na daném území. Dopravci pak velmi obtížně mohou vyčíslit počty přepravených cestujících s tímto dokladem. Dopravci by proto přivítali možnost, kdyby držitelé těchto průkazů měli povinnost mít průkaz, vydaný dopravcem, kterým by nárok na jízdní výhody prokázali.  Problémem je samozřejmě celostátní platnost S karet, proto by bylo potřeba v této věci projednat a přijmout nějaké vhodné obecně platné opatření.

Ing. Antonín Macháček, výkonný ředitel SDP ČR

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz