čtvrtek 6. dubna 2017
Aktuality

Memorandum na podporu elektromobility

4. dubna, Plzeň

Podpisem memoranda na podporu elektromobility v oblasti veřejné dopravy deklarovali signatáři svou připravenost věnovat se rozvoji tohoto ekologického způsobu dopravy a současně se shodli na několika opatřeních, kterými by vláda České republiky a příslušná ministerstva mohla k tomuto rozvoji významně přispět.

 

Jedním z klíčových bodů memoranda je návrh na odpuštění příspěvků na obnovitelné zdroje energií pro provozovatele městské veřejné dopravy. Pro představu se jedná o částku velmi významnou, jen pro pražský dopravní podnik představuje tento příspěvek 180 mil. Kč ročně. „Takto „ušetřené“ peníze navrhujeme investovat na úrovni jednotlivých dopravců do obnovy a rozvoje infrastruktury a vozového parku na bázi elektromobility,“ říká Martin Gillar, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

 

Dalším problémem, na který memorandum upozorňuje, je skutečnost, že posud je jako ekologický způsob doprava vnímána doprava vozidly CNG. „Emise těchto vozů jsou v některých aspektech škodlivější, než je tomu u dieslových motorů odpovídajících normě Euro 6,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda Sdružení dopravních podniků ČR. Přesto je nákup plynových vozidel významně podporován z dotačních titulů EU. Jedním z návrhů je tedy přesměrovat finanční podporu z CNG na podporu elektromobility.

 

Společné memorandum signovali také zástupci významných výrobců komponentů a finálních výrobků z oblasti infrastruktury a dopravních prostředků na bázi elektro.

 

Podporu má memorandum i od Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI, k uvedenému tématu říká: „Podíváme-li se na elektromobilitu z pohledu jejího přínosu k ochraně životního prostředí, spočívá skutečný přínos v jejím rozvoji právě v oblasti veřejné dopravy. Elektromobilita na bázi osobních automobilů je z tohoto pohledu a v tomto okamžiku spíše vítaným marketingovým tahem.“

 

Antonín Macháček, výkonný ředitel SDP ČR, dále vysvětluje obsah memoranda: „Je-li skutečně vůlí vedení státu podporovat ekologickou dopravu, pak je jí právě elektromobilita a v této oblasti bychom uvítali pružnější a koncepční přístup při tvorbě legislativy. Jednu z překážek v rozvoji elektromobility spatřujeme například v různých cenách elektrické energie pro dopravce. Právě cena se mnohdy stává pro rozvoj elektromobility limitní. Takovou zkušenost udělali kolegové například v rámci projektu ZeEUS.“

Celý text memoranda můžete stáhnout na: http://www.sdp-cr.cz/WD_FileDownload.ashx?wd_systemtypeid=34&wd_pk=WzIyODEsWzMwXV0%3d

 

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz