středa 23. ledna 2013
Víte, že?

Mají cestující o MHD zájem?

SDP ČR dlouhodobě sleduje počty přepravených cestujících ve svých členských dopravních podnicích. Používá k tomu vlastní metodiku, která se trošku liší od oficiálně používané metodiky Ministerstva dopravy, avšak máme za to, že se více blíží realitě. Nicméně žádnou byť sebelepší metodikou se nedopočítáme výsledného čísla zcela přesně. Cestující při nástupu do vozidla nikdo nesčítá, ani se ve většině měst nemusí nijak přihlašovat - vyjma označení jízdenky pro jednotlivou jízdu. Zejména pak jízdy na časové jízdenky, které znamenají pro cestující největší komfort, se musí víceméně odborně odhadnout. Důležité je ale používat dlouhodobě stejnou metodiku, jen pak se nám odhalí trendy.

Nicméně v roce 2011 došlo k určitému poklesu přepravených cestujících ve srovnání s rokem 2010. Není to pokles nijak dramatický, z 2 291 687 mil. osob (2010) na 2 186 699 mil. osob (2011), tedy o 4,6 %. Podílí se na něm většina podniků, některé však hlásí mírný nárůst: Brno, Jihlava, Mariánské Lázně, Most s Litvínovem a také Plzeň.

O příčinách poklesu počtu přepravených osob se vede diskuze zejména v naší odborné skupině dopravně provozní. Svou váhu má zvýšení ceny jízdného, nezaměstnanost v regionu, vztah města k provozu osobních aut v centru a k jejich parkování a také k cyklistice apod. Především se pak dá říci, že kolísání zájmu o MHD je poměrně citlivým barometrem ekonomického stavu společnosti. Kdo nemá práci, nemusí denně cestovat. Když lidé šetří na nákupech, kinech, divadlech a jiných aktivitách, nemůže se to neprojevit na dopravě. Ale může nastat i opačný efekt - uvidíme, jestli se nárůst cen pohonných hmot projeví ve zvýšeném zájmu o MHD. Prozatím se však zdá, že benzín a nafta ještě nejsou dostatečně drahé.

Ing. Antonín Macháček

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz