sobota 30. května 2020
Aktuality

Dopravní podnik Ostrava letos investuje rekordních 380 milionů korun do modernizace tratí i zastávek

Pevná jízdní dráha_nám. Sv. Čecha

Větší rychlost, menší hluk, zatravněné koleje i nové zastávky nebo celé tramvajové smyčky. Dopravní podnik Ostrava (DPO) společně se  statutárním městem Ostrava (SMO) zahájil největší investici do modernizace tramvajových tratí ve své novodobé historii.

Někde už stavební práce začaly, jinde se rozběhnou v průběhu léta nebo na podzim. DPO letos zrealizuje více než desítku investičních projektů. Všechny mají několik společných jmenovatelů: rychleji, tišeji, pohodlněji a v hezčím prostředí.

„V plánu už jsme tyto akce měli dlouho, teď jsme se ale rozhodli je ještě více nakumulovat. Řekli jsme si, že když je možnost získat takové množství peněz z evropských fondů, jdeme do toho. Navzdory ztrátě způsobené koronavirem nechceme, aby se krize promítla do omezení investic. Podobně rozsáhlé projekty totiž plánujeme i v dalších dvou letech. V případě potřeby si vezmeme i úvěr,“ říká předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.
Z rekordních 380 milionů korun vynaloží DPO na přímé investice v roce 2020 366 milionů, dalších 30 milionů půjde na nutné a plánované opravy.

Investiční akce 2020:

Zvyšování rychlosti Třebovice - Nová Ves             130 milionů Kč                7-8/2020

Modernizace trati Výškovická                                 124 milionů Kč                9-11/2020

Tramvajová smyčka Hlučínská                                44 milionů Kč                  7-8/2020

Modernizace Náměstí Svatopluka Čecha             31 milionů Kč                  5-6/2020

Zvyšování rychlosti Zárubek - Hranečník              14 milionů Kč                  11/2020

Tramvajová smyčka Vřesinská                               3 miliony Kč                     9-10/2020

Sanace tramvajového spodku vozovna Poruba   3 miliony Kč                     4-6/2020

 

Opravy 2020:

Oprava tramvajové trati Pavlovova                       15 milionů Kč                  9-10/2020
Oprava tramvajové trati Závodní                           10 milionů Kč                  4-5/2020
Výměna kolejového svršku most Výškovice         3 miliony Kč                     9-10/2020

Revitalizace tram. zastávek NH Hl. brána             0,9 milionu Kč                 9/2020

 

Modernizace nástupišť Kotva                                 71,2 milionů Kč               7-11/2020             FINANCUJE SMO

Ozelenění Dr. Martínka                                           8,67 milionů Kč               podzim/2020        FINANCUJE SMO

 

 

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz