7. srpna 2017
Aktuality

Dopravní podník měst Mostu a Litvínova může uchovávat záznamy z kamer

Most, Litvínov – 7. srpna 2017 - DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. obdržel svolení od Úřadu pro ochranu osobních dat, může tak ukládat pořízené záběry z kamerového systému, který je instalovaný v některých vozidlech. Svolení je nutné, neboť při ukládání těchto dat dochází ke zpracování osobních údajů.

Důvodem k tomuto kroku byla především ochrana majetku společnosti, ochrana majetku a zdraví cestujících a zaměstnanců společnosti či prevence proti vandalismu. V neposlední řadě má kamerový systém preventivní charakter v hromadné dopravě osob. „Kamery sledující prostor před vozidly pak slouží k ochraně majetku, jejich záznamy pomohou v případě přestupku, dopravní nehody s účastí našeho vozidla či jiné pojistné události,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský.

Zpracovávané osobní údaje jsou například obrazové záznamy fyzické podoby cestujících, na jejich další využití má právo výhradně Policie České republiky při důvodném podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku, záznam může být vydán také na vyžádání orgánů činných v trestním řízení. „Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu tří dnů, po této době jsou automaticky přemazány novými daty. V nově pořízených vozidlech SOR je umístěno vždy pět kamer, v tramvaji EVO 1 jich je dokonce osm,“ dodal Dunovský.      

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz