2. května 2017
Aktuality

Dopravní podník měst Mostu a Litvínova hledá alternativu za LPG

Veliké úsilí věnuje vedení DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., zajištění čisté městské hromadné dopravy v Mostě a Litvínově. V určitém období zejména díky činnosti průmyslových podniků v regionu dosahovaly exhalace katastrofálních a lidskému zdraví trvale škodlivých hodnot. I proto byla jako páteřní doprava mezi Mostem a Litvínovem zrealizována tramvaj. V krátkém období od konce roku 1946 do začátku roku 1959 dokonce jezdil z Litvínova do chemických závodů trolejbus.

Páteřní síť rychlodráhy postupně doplňovaly autobusové linky. Městská autobusová doprava však byla v minulosti jedním z významných zdrojů znečištění ve městech. „Kvůli snížení znečištění ve městech vznikla myšlenka přechodu pohonu městských autobusů na plynový pohon LPG produkující minimální exhalace,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský s tím, že první prototyp autobusu poháněného plynem byl zprovozněn již v roce 1991 a postupně byl na pohon LPG převeden kompletní autobusový provozu v Litvínově a následně v Mostě. 

Vzhledem k tomu, že jediný výrobce autobusů s pohonem LPG přestal tyto vozy vyrábět, znamenalo to v Mostě
a Litvínově pozvolný konec tohoto pohonu. „Vozidla na LPG dosluhují a je třeba myslet na budoucnost. Minulý týden jsme vyřadili dalších pět vozidel na LPG, nyní jich zbývá ještě čtrnáct, ale i ty do roku 2020 doslouží. I když naše nové autobusy nyní splňují normu EURO 6, je třeba intenzivně hledat další alternativy,“ řekl Dunovský. Jak prozradil bez bližších podrobností, 12. května 2017 v Litvínově bude jedna z možných alternativ představena veřejnosti.

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz