středa 21. listopadu 2018
Tiskové zprávy

Barvocit – nenápadný, ale významný problém dopravních podniků

Dopravní podniky, které provozují kromě autobusů i trolejbusovou či tramvajovou trakci, se dlouhodobě potýkají s problémem rozdílného posouzení zdravotní způsobilosti řidičů. I přesto, že se všichni tito řidiči pohybují při výkonu práce ve stejném provozu, na řidiče „drážních vozidel“, tedy trolejbusů a autobusů, jsou kladeny přísnější požadavky při posuzování zdravotní způsobilosti. Největší potíže jsou právě s barvocitem, kdy je podle vyhlášky Ministerstva dopravy porucha barvocitu pro řidiče drážního vozidla nepřípustná.   

 

Tento stav vyvolává problémy v personální oblasti, zejména při obsazování volných pozic na místo řidičů trolejbusů, ale třeba i při souběžných úvazcích pracovníků na více trakcích.

Podle Sdružení dopravních podniků České republiky (SDP ČR) není nezbytně nutné posuzovat zdravotní stav a způsobilost řidiče trolejbusu/tramvaje a řidiče autobusu zcela jiným způsobem.

„Pokud je u řidiče autobusu rozhodující, zda rozeznává signální barvy, pak je toto zcela jistě dostačující i pro posouzení zdravotní způsobilosti řidiče trolejbusu/tramvaje, u které jsou však nyní nastavena přísnější pravidla a tento řidič nesmí mít poruchu barvocitu,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda SDP ČR a dodává: „Řidiči trolejbusů se vesměs pohybují po stejných tratích jako řidiči autobusu, čili jsou nasazeni do stejného provozu.“

 

Dopravní podniky nyní prostřednictvím SDP ČR jednají o možné změně prováděcí vyhlášky se zástupci Ministerstva dopravy a věří, že se podaří sjednotit podmínky pro získávání zdravotní způsobilosti pro řidiče městské veřejné dopravy tak, aby rozsah vstupních preventivních lékařských prohlídek a pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídek řidičů trolejbusů a tramvají by pro posouzení způsobilosti měl být stejný jako u řidičů autobusů.

 

Antonín Macháček, výkonný ředitel SDP ČR říká: „Snahou SDP ČR, kterou podporuje také Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, je zmírnit stávající požadavky v oblasti posuzování zraku, sluchu a barvocitu na řidiče trolejbusů a tramvají.“

Partneři: BUSportal CS_Dopravak proelektrotechniky.cz